Производи

 

Comtrac®

Геокомпозити за армирање, сепарација и филтрирање на почва

Comtrac®

DuoGrid®

геомрежа за зајакнување, сепарација и филтрирање

DuoGrid®

Fornit®

геомрежа за армирање на слоеви на тло и подтло на патишта

Fornit®

Fortrac 3D®

Уникатно решение кое спречува пролизгување на површинсиот слој на коси земјани површини и ерозија на земјишта.

Fortrac 3D®

Fortrac®

високо еластична, флексибилна геомрежа со докажана примена при армирање на земја

Fortrac®

HaTelit®

флексибилна, високо јакосна геомрежа, отпорна на температура за ефикасно армаирање помеѓу два слоеви асфалт

HaTelit®

HaTelit® BL

Самолеплива геомрежа за армирање при рехабилитација на асфалт и површини од бетон. Опис на производот: Флексибилна, високојакосна геомрежа за армирање направена од полиестерски модули со висока јакост, со битуменски слој во основата особено соодветен за рехабилитација на мали површини од асфалт и бетон. Со активното успорување на појавата на пукнати од основата (reflective cracking), самолепливата […]

HaTelit® BL

HaTe® ткаен геотекстил

HaTe® ткаени геотекстили за стабилизација, сепарација и филтрирање

HaTe® ткаен геотекстил

HaTe® Неткаен геотекстил

HaTe® неткаени геотекстили за сепарација, заштита, филтрација и дренирање – со тежини помеѓу 150 гр./м2 и 3000 гр./м2.

HaTe® Неткаен геотекстил

Incomat®

Incomat – бетонски мадраци кои се состојат од ткаени геотекстили со висока јакост во два слоја меѓу себе раздвоени со дистанцери.

Incomat®

NaBento®

технички побезбедна и поекономична замена во споредба со конвенционалните минерални мембрани за заптивање

NaBento®

Ringtrac®

без шевни цевки за армирање на носечки столбови направени од високо јакосни полимери со ниско издолжување.

Ringtrac®

Robutec®

ткаен геотекстил за армирање со екстремно високо јакосни модули и ниско издолжување отпорен на алкални почви.

Robutec®

SamiGrid®

ткаен геотекстил за армирање на асфалт преку бетонски површини

SamiGrid®

SoilTain® одводнување

Систем во облик на туба за одводнување

SoilTain® одводнување

SoilTain® – заштита на крајбрежје

Систем во вид на цевка за заштита на крајбрежјето

SoilTain® – заштита на крајбрежје

Stabilenka®

високо квалитетен водопропустлив ткаен геотекстил за армирање на земја

Stabilenka®

Tektoseal®

Ефикасен мембрана за заптивање за заштита на подземни води, санација на загадени места и хидрауличко инженерство

Tektoseal®