Продукт 

HaTe® ткаен геотекстил

HaTe® ткаени геотекстил за стабилизација, сепарација и филтрирање

HaTe® ткаениот геотекстил е посебно развиен производ за одредени проекти. Синтетичкиот суровински материјал, јакоста и големината на окцето се определени согласно потребите за одедена примена. HaTe® ткаениот геотекстил се произведуваат веќе 40 години. Клиентите за своите потреби можат да го одберат суровинскиот матријали како и различните видови на предива, доколку има потреба, некои ткаени геотекстили можат посебно да се обложат.

Разликуваме два главни производа, HUESKER-овите HaTe® ткаен текстил за филтрирање и HaTe®  решеткаст ткаен геотекстил.

HaTe® ткаен текстил за филтрирање

Обезбедуваат постојано дренирање на водата без создавање на било каков хидраулички притисок. Нивното посебно однесување  при напрегање обезбедува стабилност и ја извршува потребната филтрација дури и под тешки оптоварувања.

HaTe®  решеткасти ткаен геотекстил

Е одличен против ерозија на коси земјани површини кои треба да се засадат со растенија или посеат. Отворите на посебно дизајнираниот ткаен геотекстил лесно се прилагодуваат на корењата на младите билки или трева. Јакоста на овие производи овозможува примена на долги коси земјани површини каде јакоста е од примарно значење.

 

Карктеристики

  • Отворите се постојани
  • Големина на порите на ткаениот геотекстил се приспособуваат на условите и составот на земјата
  • Флекибилни
  • Робусни
  • Еколошки

Зошто да одберете ткаени геотекстили?

Можат наменски да се изработат согласно вашите потреби. За да бидете сигурни дека сите производи од HUESKER ги задоволуваат строгите стандарди за квалитет, секој неткаен геотекстил поизведен од компанијата е предмет на процес за издавање на сертификати за квалитет.