Продукт 

SoilTain® одводнување

SoilTain®  -  одводнување

Систем во облик на туба за одводнување

SoilTain®     систем во облик на туба направен од техничи текстил со посебно развиен ткаен филтер кој служи за одводнување на разни видови талог.

Карактеристики

  • Наменски развиен производ од материјал со високи својства на филтрирање
  • Тубите за одводнување можат да се прозиведат  во стандардни големини и во големини според потребите за одреден проект
  • Рабови со висока јакост на напрегање за да обезбедат одлични перформанси

Зошто да одберете SoilTain®   одводнување?

SoilTain®  системот за одводнување е лесен за поставување и има ниски тошоци за тековното одржување. Дополнително можат да се додадат туби во системот доколу има потреба од зголемување  на капацитетот.
Системот за одводнување нуди ефикасни и еколошки алтернативи во споредба со традиционалните методи за одводнување.