Archives

 

Incomat®

Incomat®

Incomat - бетонски мадраци кои се состојат од ткаени геотекстили со висока јакост во два слоја меѓу себе раздвоени со дистанцери.