Archives

 

HaTe® Неткаен геотекстил

HaTe® Неткаен геотекстил

HaTe® неткаени геотекстили за сепарација, заштита, филтрација и дренирање – со тежини помеѓу 150 гр./м2 и 3000 гр./м2.