Archives

 

Incomat®

Incomat®

Incomat - бетонски мадраци кои се состојат од ткаени геотекстили со висока јакост во два слоја меѓу себе раздвоени со дистанцери.
Robutec®

Robutec®

ткаен геотекстил за армирање со екстремно високо јакосни модули и ниско издолжување отпорен на алкални почви.
SamiGrid®

SamiGrid®

ткаен геотекстил за армирање на асфалт преку бетонски површини
Stabilenka®

Stabilenka®

високо квалитетен водопропустлив ткаен геотекстил за армирање на земја