Archives

 

Comtrac®

Comtrac®

Геокомпозити за армирање, сепарација и филтрирање на почва
DuoGrid®

DuoGrid®

геомрежа за зајакнување, сепарација и филтрирање
HaTe® ткаен геотекстил

HaTe® ткаен геотекстил

HaTe® ткаени геотекстили за стабилизација, сепарација и филтрирање
HaTe® Неткаен геотекстил

HaTe® Неткаен геотекстил

HaTe® неткаени геотекстили за сепарација, заштита, филтрација и дренирање – со тежини помеѓу 150 гр./м2 и 3000 гр./м2.