Archives

 

Comtrac®

Comtrac®

Геокомпозити за армирање, сепарација и филтрирање на почва
Fornit®

Fornit®

геомрежа за армирање на слоеви на тло и подтло на патишта
Fortrac®

Fortrac®

високо еластична, флексибилна геомрежа со докажана примена при армирање на земја
HaTelit® BL

HaTelit® BL

Самолеплива геомрежа за армирање при рехабилитација на асфалт и површини од бетон. Опис на производот: Флексибилна, високојакосна геомрежа за армирање направена од полиестерски модули со висока јакост, со битуменски слој во основата особено соодветен за рехабилитација на мали површини од асфалт и бетон. Со активното успорување на појавата на пукнати од основата (reflective cracking), самолепливата […]
Robutec®

Robutec®

ткаен геотекстил за армирање со екстремно високо јакосни модули и ниско издолжување отпорен на алкални почви.
SamiGrid®

SamiGrid®

ткаен геотекстил за армирање на асфалт преку бетонски површини
Stabilenka®

Stabilenka®

високо квалитетен водопропустлив ткаен геотекстил за армирање на земја