Archives

 

HaTelit®

HaTelit®

флексибилна, високо јакосна геомрежа, отпорна на температура за ефикасно армаирање помеѓу два слоеви асфалт