Референци

 

За своето неколку годишно постоење, Ерголанд оствари низа успешни проекти во соработка со најголемите градежни компании во Македонија и пошироко. Остануваме доследни на нашето мото: Градете со супериорен квалитет.

Во прилог следат одбрани референци каде се испорачани и вградени градежните производи и технологии кои ги застапуваме:

 • Систем за водоснабдување нас. Кучково, Скопје,
 • Водоснабдителен систем Брегалница, Штип
 • Иригационен систем Јужно-Вардарскадолина, с.Миравци и с.Удово, Гевгелија
 • Пречистителна станица за отпадни води, о.Кривогаштани
 • Станбено-деловен објект „МИГ Инвест“, Скопје,
 • Станбено-деловен објект „АдораИнженеринг“, Скопје,
 • 400KV Далекувод Битола – граница на РМ/Грција,
 • Резервоар за питка вода с.Врапчиште, Гостивар
 • Станбен објект Ремис (поранешна автобуска станица), Охрид
 • Дислокација на речно корито на рекаТемница, с.Осломеј, Кичево
 • BMW продажен и сервисен центар, Скопје,
 • Пречистителна станцица за отпадни води, о.Чучер Сандево
 • Спортско рекреативен центар“Борис Трајковски”, Скопје
 • Потпорен ѕид во с.Вејце, Тетово
 • Деловен објект со склад ЦМЦ Екокон – Скопје
 • Станбено-деловен комплекс „КТК Ремис“, Скопје,
 • Амбасада на САД во Р.Македонија, нов комплекс, Скопје,
 • Деловен Центар Соравиа, Скопје
 • Потпорен ѕид ТИРЗ Бунарџик, Скопје
 • Санација на свлечиште во с.Могорче, Дебар
 • Станбено-деловен објект ДНК, Скопје,
 • Зоолошка градина ЗОО Скопје, санација на корито на вешташки канал
 • Коридор 10, изградба на автопат, делница Табановце-Куманово,
 • Потпорен ѕид во Кичево
 • Фабрика „Johnson Controls Macedonia “, ТИРЗ Бунарџик, Скопје
 • Деловен центар со склад „Беташпед“, о. Илинден
 • Спомен Дом на Тоше Проески, Крушево
 • РудникБучим, Радовиш
 • Комори за прехранбени производи ЏСП Актуел, Скопје
 • ФабриказапреработканамесоРимес, Скопје,
 • Пречистителна станица за отпадни води, Корча, Албанија
 • Станбен комплекс Grand Prestige – Скопје,
 • Фабрика за преработка на месо Пекабеско, о.Илинден
 • Реконструкција на бул.Партизански одреди, Скопје
 • Реконструкција на кружен тек М.Т.Гологанов, Скопје
 • Деловен центар со склад Дигитал центар, Скопје
 • CITY MALL трговски центар, Скопје
 • Фабрика за сладоледи и смрзната храна Цермат, Битола
 • Станбен комплекс Билјанини Извори (Адора), Охрид
 • Хидројаловиште Тораница, стабилизирање и укрутување на ножицата на песочна брана и надоградување на ретензиона брана на Крива Паланка
 • Хотел Парк Ресорт, Охрид
 • Изградба на локален пат с.Таор – с.Ржаничино
 • Деловен објект со склад Селман Туризам, Куманово
 • Санација на низводна косина, Депонија Дрисла, Скопје
 • Нов Спортско Рекреативен Центар “Јане Сандански”, Скопје
 • ВАН ХООЛ, ТИРЗ Бунарџик, Скопје
 • Производна хала во с.Визбегово, Скопје
 • Потисен цевковод ,Кочани
 • Деловен објект со склад „ДЕ-ТА Дооел (Sara fashion)“ , о.Илинден
 • Коридор 10, Реконструкција на железничка делница Табановце – Куманово
 • Деловен објект со склад „Беком Инвест“, Битола
 • Изградба на нов производен капацитет, АД ИМБ Млекара -Битола
 • Коридор 10, Реконструкција на железничка делница Ногаевци – Неготино
 • Реконструкција на регионален пат Струга – Дебар
 • Спортски терен за фудбал, Битола
 • Спортски терен за фудбал, Штип